Εταιρική Συνάντηση 2015

Το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας μας συγκεντρώθηκε για την ετήσια συνάντησή μας. Πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα, ιδέες και συμπεράσματα τέθηκαν στο τραπέζι, προκειμένου να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία εξυπηρέτησης των πελατών μας. Καινοτομία και εύχρηστες υπηρεσίες ποιότητας & προϊόντα για τον τομέα της ιατρικής ακτινολογίας θα συνεχίσουν να οδηγούν τις επιχειρήσεις μας προς τα εμπρός.